Philip K. VVS AB

Pris: 

Priserna baseras på en utbildad yrkesmann som arbetar med rätt förutsättnignar. Även administartivt arbete och sociala avgifter är inkluderade. Arbete förutsätter vardagar kl. 7:00- 16:00, bokad tid. 

 

- Ingen startkostnad eller minsta debitering. Vi debiterar för tiden som tas.

- Tiden räknas från Kansligränd, Huddinge - till avslutat arbete från att vi lämnar parkering. 

- Material debiteras vid behov enligt grossisternas listpriser, för tydligare prisbild kontakta kontoret. 

 

- 650:-/h inkl moms, varje påbörjad timme debiteras. (500:-/h efter rot-avdrag)

Arbete efter kl. 16:00 debiteras med 850:-

- Resa 400:-/dag, till och från arbetsplats inkl parkering och trängselskatt. Extra resa för att handla material tillkommer 100:-/dag. 

 

Vi erbjuder även fastpris på önskat arbete. Skicka gärna in bilder och en beskrivning. 

 

Garanti/ försäkring:

Vi erbjuder 5 års garanti på vårt arbete. Det är kundens uppgift att se om arbetet är försäkrat av sitt försäkringsbolag. (Inga garantier på stopp i avlopp utan kamerainspektion)

Garanti på produkter ser olika ut beroende på vad leverantörerna har för garanti, garantitiden står på våra produkter.

Vi erbjuder tyvärr inte garanti på produkter som kunderna köper själva. 

Fakturering & betalning:

Faktura skickas efter utfört arbete och orderbekreftelse skickas innan arbete utförs via e-post. Privatpersoner har vanligtvis en förfallodag på 10 dagar, viss avvikelse kan ske om det önskas, kontakta kontoret. 
Företag har en förfallotid på 30 dagar. 
Betalning sker till företagets bankgiro eller swish konto som står på fakturan. 

boka online: 

Arbetet avser föreskriven tid för varje tjänst. Extra arbete tillkommer med en kostnad om 650 kr/h. Sen avbokning debiteras med 850kr. Utebliven avbokning debiteras med 1700kr. 

ROT-avdrag:

Vi gör ansökningen till skatteverket för er skattereduktion. Vi kommer därför behöva ert personnummer och fastighetsbeteckning (Hus) eller personnummer, bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (Bostadsrätt). 

(För mer info läs mer på skatteverkets hemsida här)  
 

GDPR:

• Personuppgifter kommer att användas i syfte för att ansöka om ROT-avdrag. 
• Personuppgifter kommer att lagras i vårt kundregister så länge vi är verksamma. 
• Personuppgifter kommer delas med Skatteverket. 
• Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU.
• Du tar bort dina personuppgifter genom att kontakta oss skriftligen på info@pkvvs.se. 

Följ oss