Stambyten

Philip K. VVS

Stambyten

Stambyte innebär att vi inspekterar och spolar rent avloppet för att se vilket skick avloppet befinner sig i.

Vid behov av stambyte byter vi era avloppsrör.

Stammarna dokumenteras med bilder, provspolning och fall.

pkvv - värmesystem

Ett traditionellt stambyte innebär att befintliga rör och ledningar som levererar tappvatten, värme och spillvatten till de olika delarna i fastigheten ersätts mot nya rördragningar.

Vanligaste orsaken till att rörledningarna går sönder är att rören rostat och spruckit på grund av ålder. Detta kan leda till stora vattenskador.

Vi utför både små och större stambyten för privatpersoner och fastighetsägare. Oavsett stambytets storlek så blir det omständigt för de som bor i huset.

Därför är det viktigt med en planering för hur arbetet ska gå till innan ett stambyte startar.

Vi försöker alltid ha kunden i fokus och gör det bästa för att alla ska uppleva det bästa av situationen.