Stopp i avloppet

Philip K. VVS

Stopp i avloppet

Har du råkat ut för stopp i avloppet? Ingen fara, vi finns här för att hjälpa dig! Oavsett om stoppet skett pga matrester, fett eller om något annat fastnat.

Stopp i avlopp är något man vill undvika. Man bör vara vaksam på vad man slänger där. Den vanligaste orsaken till stopp i avlopp är att det samlats matrester eller fett. Men självklart vet vi att det även slängs en del andra saker som inte hör hemma där.

Behöver du hjälp akut? Ring vår rörjour

Avloppsrensning

När det börja rinna långsamt i avloppet och ibland luktar unket är det ett tecken på att avloppet snart är igensatt. Det man kan börja med är att spola varmvatten i kranen för att lösa bort fett som ofta är orsaken till stoppet.

Sitter avloppsstoppet bakom wc-stolen, tvättstället eller i golvbrunnen kan det vara allt från att det använts för mycket papper till att det fastnat ett plastlock som har orsakat stoppet i badrummet.

Högtrycksspolning

Vid stopp i avloppet återgäldar man oftast det genom att högtrycksspola avloppet. Högtryckspolning är en nyare metod att rensa avloppet på. Under spolningen används endast hetvatten vilket gör att man inte behöver använda kemikalier. Man ska alltid tänka på att avloppsspolning bör ske varsamt så att avloppssystemet inte skadas.

Vid misslyckad högtrycksspolning eller vid återkommande stopp rekommenderar vi att man gör en kamerainspektion. Det kan vara rötter till hårda beläggningar från betongrester som leder till att man får göra en så kallad rotfräsning.